06 USA 9/11: Data publikacji: 1 sierpnia 2005 roku

Ataki na USA z 11 września 2001 roku,
czyli o samolotach których nie było.

Data publikacji: 1 sierpnia 2005 roku

wtc29.gifFachowcy zajmujący się badaniem wydarzeń z 11 września 2001 roku starali się na podstawie zapisów filmowych obliczyć między innymi prędkość, z jaką samoloty uderzyły w wieże WTC. Zastanawiające jest to, że różni fachowcy, dysponując tymi samymi materiałami, obliczyli prędkość drugiego samolotu w granicach od około 800 km/h nawet do ponad 900 km/h. Czy jest to wynik przyjętych odmiennych metod obliczeniowych, czy może wynik tego, że samolot porusza się - być może - z różnymi prędkościami na różnych filmach?
Okazuje się, że najbardziej znany zapis filmowy przedstawiający uderzenie samolotu w południową wieżę WTC zawiera swego rodzaju miernik, pozwalający na bardzo dokładne obliczenie prędkości samolotu. Ze względu na lepszą jakość obrazu i bardzo dobre pole widzenia miejsca uderzenia samolotu w wieżę, a to interesuje nas najbardziej, w animacji wykorzystałem sześć kolejnych klatek z filmu nie posiadającego napisów.
Oba filmy, zarówno ten z CNN, jak i ten, z którego kadry wykorzystałem do wykonania animacji, zostały nagrane z prędkością 30 klatek na sekundę. Znając tę wielkość oraz stosując pewne spostrzeżenie, możemy bardzo dokładnie obliczyć prędkość samolotu. Zwróćmy uwagę, że na klatce oznaczonej cyfrą 0 samolot znajduje się tuż przed ścianą wieży WTC - jest to najmniejsza odległość samolotu od wieży, jaką uchwyciła kamera. Ściana wieży posłuży nam za płaszczyznę odniesienia, względem której zaobserwujemy ruch samolotu. Policzmy, jak długo zajmie samolotowi całkowite przebicie się przez ścianę, inaczej mówiąc w jakim czasie od uderzenia dziobu samolotu w wieżę zniknie on w wieży w całości. Jak widzimy, cały ruch został wykonany w ciągu 5 klatek, czyli w czasie 5/30 sekundy, co po uproszczeniu daje czas równy 1/6 sekundy. Oznacza to, że w takim właśnie czasie samolot przebył drogę równą co najmniej jego długości, czyli 48,5 metra. Skoro wiemy, że w czasie 1/6 sekundy samolot przebył drogę 48,5 metra, z łatwością obliczymy drogę, jaką przebyłby on w czasie 1 godziny, czyli obliczymy jego prędkość w km/h. Prędkość ta wynosi 1047,6 km/h.
Oznacza to, że gdyby ten samolot leciał z taką prędkością na wysokości 11,000 metrów, jego prędkość byłaby prawie równa prędkości dźwięku na tej wysokości (1066 km/h). Tymczasem dane producenta mówią, że maksymalna prędkość przelotowa (na wysokości przelotowej, a więc nie 200 metrów nad ziemią) tego samolotu to 914 km/h, a zatem jest rzeczą niemożliwą, aby Boeing 767 poruszał się z prędkością 1047,6 km/h.
Do tego, aby urealnić ów samolot, brakuje co najmniej jednej klatki jego wbijania się w wieżę - zmniejszyłoby to prędkość samolotu do 873 km/h - to co prawda w dalszym ciągu dużo jak na te warunki, ale jest to już wielkość bardziej realna. Dwie klatki więcej obniżyłyby prędkość samolotu do 748,3 km/h. Ale klatek jest tylko 5.
Proszę również zwrócić uwagę na to, o czym mówiłem już wcześniej: w czasie uderzenia samolotu, poza niewielkimi eksplozjami na ścianie nie ma żadnych śladów oddziaływania samolotu z wieżą, skrzydła bez problemów przecinają ścianę - co samo w sobie jest nierealne - i do tego poza cieniem w miejscu uderzenia lewego skrzydła na ścianie nie powstają żadne uszkodzenia - widać to szczególnie dobrze w miejscu uderzenia prawego skrzydła.
Samolot, który widzimy na filmach i zdjęciach, to samolot widmo, iluzja, wirtualny twór, który nigdy nie istniał w rzeczywistym świecie, to kolejny dowód na to, że na naszych oczach, 11 września 2001 roku, został wykonany jeden z największych przekrętów w historii ludzkości.

Wygenerowano w sekund: 0.00
2,431,527 Unikalnych wizyt