Artykuły: Archiwum

PLN a trendy na DJIA i WIG

Przyjrzyjmy się pewnemu aspektowi technicznemu faktu umacniania się złotówki wobec dolara amerykańskiego od roku 2000 w kontekście trendów panujących na DJIA oraz GPW. ->Analiza WIG 06/2008

W czasie naszych ostatnich dyskusji na forum dyskusyjnym rozmawialiśmy m.in. o kierunku wyjścia z formacji horyzontalnej trwającej na naszej giełdzie od końca stycznia 2008 roku. Twierdziłem, że są duże szanse na wyjście w górę z tej formacji, rozważałem też możliwość dynamicznego spadku nieco poniżej dolnego ograniczenia trendu horyzontalnego, a następnie rozpoczęcie nowej, dynamicznej fali wzrostowej. Rynek pokazał jednak, że o nowych, dynamicznych ruchach wzrostowych należy na razie zapomnieć. Niezależnie od naszych oczekiwań rynek i tak wyraźnie zasygnalizował kierunek wyjścia z formacji, tworząc na końcu ruchu bocznego formację głowy i ramion, będącą w tym wypadku formacją kontynuacji trendu. Stało się jasne, że rynek będzie kontynuował trend spadkowy wyższego stopnia i ma to miejsce do chwili obecnej. ->DJIA liniowy - inflacja nie uwzględniona [Data publikacji: 22 kwietnia 2004 roku i wcześniej]


DJIA z uwzględnienim inflacji [Data publikacji: 3 kwietnia 2006 roku i wcześniej]

17 marca 2005 roku zamieściłem długookresową analizę DJIA, według której Stany Zjednoczone miałyby obecnie wchodzić w najlepszy okres rozwoju w swojej historii. Wyraźnie jednak zwróciłem uwagę na to, że wzrost ten będzie oparty na sile militarnej USA i jej wykorzystaniu w kolejnych wojnach i podbojach mających na celu zdobycie dla USA zasobów służących rozwojowi tego państwa. Jednakże jak widać na przykładzie Iraku, pomimo przejęcia jego zasobów ropy naftowej, który to surowiec jest obecnie podstawą rozwoju gospodarczego, wystarczyło to jedynie na niecały rok wzrostu DJIA. Albo więc zyski z irackiej ropy płyną głównie do kieszeni bardzo wąskiej grupy ludzi stojących za wybuchem tej wojny, albo też rzeczywista sytuacja gospodarcza USA jest katastrofalna. Staje się dla mnie jasne, że moja wcześniejsza prognoza była prawdopodobnie stanowczo zbyt optymistyczna. Trwająca już ponad dwa lata stagnacja na DJIA wskazuje na to, że amerykańska gospodarka potrzebuje do kontynuowania długookresowego wzrostu stałych, mocnych impulsów, być może też kolejnej wojny. Nowa wojna ma jednak bardzo małe szanse poparcia społecznego i byłyby ogromne problemy z jej sfinansowaniem. Ponadto wojna Ameryce musi się opłacać, a obecnie raczej nie ma już słabych państw, które można by obrabować. Jeśli więc USA nie wywołają kolejnej wojny, która mogłaby dać następny impuls do kontynuacji rozwoju gospodarczego, to co w takim razie czeka to państwo w przyszłości? ->WIG nie uwzględniający inflacji

WIG w punktach wraz z możliwym oznaczeniem fal według teorii Elliotta - inflacja nie została uwzględniona.WIG z uwzględnienim inflacji [Data publikacji: 1 grudnia 2005 i wcześniej]
Wygenerowano w sekund: 0.00
2,496,269 Unikalnych wizyt