Zobacz temat

 Drukuj temat
DJIA z uwzględnieniem inflacji
Kazimierz
#1 Drukuj posta
Dodany dnia 30-04-2007 09:58
Główny administrator

Postów: 552
Data rejestracji: 16.10.06

analizyrynkowe.cal.pl/wykresy/DJIA_INFL.png

analizyrynkowe.cal.pl/wykresy/djia_infl_rozkl_gest.png

Data publikacji: 3 kwietnia 2006 roku

Jak widzimy, DJIA skorygowany o inflację w dalszym ciągu tkwi w trendzie bocznym. Ponieważ na rynku na razie nic ciekawego nie dzieje się, postanowiłem krótko podsumować moje dotychczasowe prognozy rozwoju sytuacji na DJIA, koncentrując się na najbardziej prawdopodobnych scenariuszach rozwoju sytuacji.

Scenariusz wzrostowy
Ten scenariusz zakłada, że dobiega końca fala I-(III) rozpoczęta w roku 1982. Tutaj moim zdaniem możliwe są dwa scenariusze.

Trwa fala 5-I-(III)...
Ten scenariusz zakłada, że fala 4-I-(III) trwała od stycznia 2001 roku do lutego 2003 roku i że obecnie tworzona jest fala 5-I-(III), która powinna wynieść DJIA liczony w cenach realnych do nowych historycznych maksimów. Trend boczny, w jakim przebywa DJIA od ponad 2 lat co prawda nie neguje całkowicie możliwości realizacji tego scenariusza, ale znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo jego realizacji.

...lub w dalszym ciągu trwa fala 4-I-(III)
Obserwowana słabość wzrostu od marca 2003 roku skłania ku temu, że w dalszym ciągu trwa fala 4-I-(III) rozpoczęta w styczniu 2001 roku. Jest bardzo prawdopodobne, że będzie to trójkąt symetryczny lub zniżkujący. Obecnie tworzona byłaby końcówka jego fali b, co oznaczałoby, że pod względem czasowym został pokonany dystans około połowy czasu przeznaczonego na całą formację. W takim przypadku zakończenia trójkąta i rozpoczęcia fali 5-I-(III) należałoby się spodziewać około roku 2012.
Wystąpienie trójkąta na fali 4-I-(III) dałoby pewny sygnał tego, że następujący po nim ruch będzie ostatnim ruchem wzrostowym w kierunku trendu wyższego stopnia.

Scenariusz spadkowy
Obecnie widzę tu jeden główny scenariusz, wynikający z układu fal na długookresowym wykresie DJIA.
Lata 1929 - 1982 to czas trwania fali płaskiej korygującej cały ruch wzrostowy począwszy od formalnego utworzenia USA w roku 1776 do roku 1929. Fala (I) trwała 153 lata, fala (II) oznaczona jak na wykresie trwała 53 lata, czyli około 35% czasu trwania fali wzrostowej. Fala płaska "dążąca" do fali pędzącej z jednej strony świadczy o bardzo dużej sile trendu wyższego stopnia, ale z drugiej strony może nieco niepokoić tak krótki czas jej formowania w stosunku do poprzedzającej ją fali impulsu. Możliwe jest zatem, że fala (II) rozpoczęta w roku 1929 w dalszym ciągu trwa i że będzie ona podwójną trójką. W takim wypadku wzrost od roku 1982 do roku 2000 należałoby traktować jako łącznik (falę X), która zakończyła się w roku 2000, a obecnie obserwujemy początek fali Y, a dokładnie końcówkę fali 2-A-Y. Jeżeli ta interpretacja jest poprawna, to fala Y powinna być zygzakiem, a poziom docelowy jej ruchu znajduje się w przedziale 200 - 100 punktów w zależności od tego, w jaki sposób przyjmiemy układ linii trendu na wykresie długookresowym DJIA.
Czas trwania fali Y powinien wynieść co najmniej tyle, ile czasu zajęło formowanie fali X, czyli co najmniej 18 lat. Zatem jej zakończenia należałoby oczekiwać około roku 2018. Tym samym cała fala (II) trwałaby 89 lat, czyli około 58% czasu trwania fali (I), co byłoby znacznie lepszą proporcją.
Tak głęboki spadek realnego DJIA oznaczałby kompletny upadek USA jako państwa, które obecnie znamy.

---
Wcześniejsze opracowania dotyczące indeksu DJIA znajdują się w Archiwum.
Edytowane przez Kazimierz dnia 30-04-2007 10:33
 
Przeskocz do forum:
Wygenerowano w sekund: 0.01
2,431,833 Unikalnych wizyt