Powitanie

Analizy Rynkowe - Trendy D�ugookresowe

Strona prezentuje d�ugookresowe analizy techniczne rynk�w finansowych, porusza bie��ce sprawy spo�eczno - gospodarczo - polityczne oraz s�u�y wymianie opinii dotycz�cych tych temat�w.

Czytelnik�w odwiedzaj�cych stron� po raz pierwszy prosz� o zapoznanie si� z opracowaniem Wst�p do strony.

Forum dyskusyjne jest obecnie zamkni�te. Wszystkie dotychczasowe w�tki dost�pne s� do odczytu.


�ycz� po�ytecznej i owocnej lektury oraz zapraszam do dyskusji i wsp�tworzenia strony!
Autor

Strona b�dzie sukcesywnie rozbudowywana.

"Jednym z przes�d�w XXI-go wieku jest wiara w to,
�e wzrok to pewniejsze �r�d�o wiedzy ni� umys�."


Wysa onierzy na wojn, a potem...

Wysa onierzy na wojn, a pniej wzi 100 tys. dol. gay za odczyt dla kalekich weteranw. Kto? Prezydent Bush -> wyborcza.pl


USA wycofuj Skytrucki

US AFSOC zdecydowao o wycofaniu z uycia 11 z 16 posiadanych samolotw M28 Skytruck (C-145A). Do koca sierpnia maj one trafi na skadowisko w Davis-Monthan. -> altair.com.pl

Raport "Koszty wojny". Od roku 2001 zgino w Afganistanie niemal 100 tys. ludzi

Od roku 2001, kiedy dowodzona przez USA koalicja obalia w Afganistanie rzdy talibw, w trwajcej w tym kraju wojnie zgino okoo 100 tys. ludzi, a drugie tyle zostao rannych - wynika z raportu amerykaskiego Brown University. Raport jest czci projektu o nazwie "Koszty wojny". -> wyborcza.pl


Siedzimy w kieszeniach globalnych spekulantw

Polska to jednak bogaty kraj - tak przynajmniej wynika z danych dotyczcych drenowania finansowego naszej gospodarki przez midzynarodowe koncerny. Okazuje si, e jestemy rdem gigantycznych zyskw (funkcjonuje nawet pojcie - kraj rda) wyprowadzanych nastpnie za granic. Innymi sowy, stanowimy jeden z najobfitszych wodopojw, z ktrego skwapliwie czerpi wiatowi potentaci, dojc nasz kraj na skal sytuujc nas pod tym wzgldem w wiatowej czowce. Warto si temu procederowi przyjrze bliej, bowiem tkwi tu przynajmniej cz odpowiedzi na pytanie o systemowe niedomogi trapice polsk gospodark pogron w permanentnym marazmie. -> interia.pl

Kolejny krwawy rok w Iraku

W minionym roku ycie w Iraku stracio ponad 12 tys. cywilw. -> altair.com.pl

Wygenerowano w sekund: 0.00
2,334,810 Unikalnych wizyt