Zadłużenie zagraniczne Polski

Zadłużenie zagraniczne Polski ogółem wyniosło 252,20 mld euro na koniec II kw. br. wobec 245,34 mld euro kwartał wcześniej. Na koniec II kw. 2010 roku zadłużenie zagraniczne wynosiło 216,63 mld euro. Zadłużenie długoterminowe wynosiło 186,31 mld euro, a krótkoterminowe 65,88 mld euro.
Zadłużenie zagraniczne przedsiębiorstw wyniosło 101,49 mld euro wobec 102,81 mld euro kwartał wcześniej i 92,67 mld euro rok wcześniej.

Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa netto wyniosą w tym roku 35,7 mld zł i wzrosną w przyszłym roku do 47,3 mld zł, wynika ze "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-15". W 2013 r. potrzeby te mają wynieść 25,5 mld zł, w 2014 r. - 33,4 mld zł, a w 2015 r. - 43,6 mld zł. Średni udział długu zagranicznego wyniesie ok. 30%, przy czym możliwe są odchylenia od scenariusza bazowego w przyjętym w Strategii przedziale 20-30%, związane z elastycznym podejściem do finansowania zagranicznego i wahaniami kursu złotego.

Zgodnie ze "Strategią ..." państwowy dług publiczny (wg metodologii krajowej) w 2011 r. osiągnie 817,0 mld zł tj. 53,8% PKB, czyli nie przekroczy progu 55%. W horyzoncie "Strategii", dług ten ma spaść do 47,2% PKB, ale nominalnie wyniesie 919,1 mld zł. Przewiduje się wzrost relacji kosztów obsługi długu SP do PKB z 2,5% w 2011 r. do 2,7% w 2012 r., a następnie jej sukcesywne obniżenie do 2,2% w 2015 r.

źródło: Newsletter GPW, nr 40 (201) 03.10.2011.

Wygenerowano w sekund: 0.01
2,431,682 Unikalnych wizyt