Tytuł: Analizy Rynkowe - Trendy Długookresowe :: Powinno być całkiem dobrze

Dodane przez Kazimierz dnia 05-02-2008 11:14
#1

Wbrew czarnym scenariuszom rozwoju sytuacji na giełdach i w światowych gospodarkach obecna sytuacja techniczna wskazuje na możliwość miękkiego lądowania.

Jeśli chodzi o nasz rynek, to z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że zakończyliśmy pierwszą falę nowej hossy trwającą od roku 2002, a rynek wszedł obecnie w jej falę drugą, czyli falę korygującą. Świadczy o tym zarówno "piątkowa" struktura hossy, jak też potwierdzenie obserwacji historycznych, że pierwsza fala nowej hossy sięga okolic wierzchołka poprzedniej hossy, co zostało zrealizowane w przypadku indeksu WIG korygowanego o inflację, który zdołał osiągnąć wierzchołek hossy z lat 1992 - 1994.

Obecnie istotne jest to, że pomimo dramatycznego spadku indeks WIG20 w dalszym ciągu znajduje się w zasięgu fali 4 poprzedniego ruchu wzrostowego. Jeżeli ewentualne kolejne spadki zostałyby zatrzymane w zasięgu tej fali, byłby to bardzo istotny sygnał długookresowej siły rynku. Poziom, który powinien zatrzymać spadki, zaznaczyłem grubą, poziomą, zieloną linią. Właściwie można określić pewną strefę w przedziale 2550 - 2450 pkt., której utrzymanie (lub nie) będzie miało bardzo ważne konsekwencje na najbliższe lata. Poziom ten odpowiada zniesieniu o prawie 50% całej poprzedniej hossy.
Na podstawie teorii fal Elliotta należy sądzić, że poziom ten zostanie utrzymany. Cała fala korygująca powinna przyjąć postać fali płaskiej, prawdopodobnie regularnej.
Przełamanie wspomnianego wyżej wsparcia mogłoby skutkować spadkiem WIG20 do poziomu 2000 - 1800 pkt. lub nawet niżej.