Tytuł: Analizy Rynkowe - Trendy Długookresowe :: Powinno być całkiem dobrze

Dodane przez Dennis dnia 14-03-2008 01:11
#11

Przy dalszej deprecjacji dolara lokowanie w akcje amerykanskie bedzie wobec innych możliwości choćby bankowych lokat - nieopłacalne, chyba, że WallStr zdyskontuje słabego dolara, co nie wydaje się w obliczu kryzysu za bardzo możliwe.