Tytuł: Analizy Rynkowe - Trendy Długookresowe :: Sytuacja po sesji 13-04-2007

Dodane przez Kazimierz dnia 16-04-2007 08:56
#1

Powrócę do mojej wypowiedzi z dnia 23 marca 2007 http://analizyryn...read_id=50
Tak jak pisałem, moim zdaniem istnieje możliwość, że ruch wzrostowy rozpoczęty w czerwcu 2006 roku jest jedynie wzrostową falą korygującą w bessie rozpoczętej w maju 2006 roku. Możliwe rozliczenie tego ruchu przedstawiam poniżej.
Pierwszy ruch wzrostowy jest piątką, po której następuje złożona formacja korygująca w postaci podwójnej trójki. Elliott, Frost oraz Prechter twierdzą, że formacje złożone muszą przyjmować przebieg horyzontalny, co moim zdaniem nie będzie miało miejsca na rynkach o bardzo mocnych trendach. Jeżeli to rozliczenie potwierdzi się, otrzymamy dowód na to, że złożone formacje korygujące mogą mieć przebieg niehoryzontalny.
Po utworzeniu fali Y, która jest falą płaską, następuje tworzenie kolejnej wzrostowej piątki, kończącej cały ruch wzrostowy zapoczątkowany w czerwcu 2006 roku. Fala wzrostowa rozpoczęta wtedy byłaby wzrostową trójką, a cała fala korygująca od maja 2006 roku byłaby w przypadku realizacji tego scenariusza falą płaską, prawdopodobnie pędzącą. Przed nami byłaby zatem wielomiesięczna, spadkowa fala c.
Jeżeli ten scenariusz będzie realizowany, to niemal na pewno dojdzie do wyraźnego wybicia cen ponad górną linię kanału wzrostowego.

Utworzenie w obecnej sytuacji naprawdę długiego w czasie i dystansie trendu wzrostowego moim zdaniem ma nikłe szanse realizacji.
W każdym razie przed nami jest jeszcze trochę wzrostów.

Dodane przez FURMAN dnia 16-04-2007 11:03
#2

OK Kazik, gadzinówki gadzinówkami :), ale zobacz na wykres świecowy dzienny, dwie (a w zasadzie nawet 3) ważne kreski mamy na poziomach od których się odbijamy przez 3 kolejne sesje.
Być może dzisiaj znowu będziemy mieli czarną świeczkę (wysoki open = 3652,78) i zobaczymy formację "trzech czarnych kruków".
Do końca sesji wprawdzie daleko, ale te opory bedzie bardzo trudno przejść.

Dodane przez Kazimierz dnia 17-04-2007 08:36
#3

FURMAN napisał/a:
Być może dzisiaj znowu będziemy mieli czarną świeczkę (wysoki open = 3652,78) i zobaczymy formację "trzech czarnych kruków".

Pawle, to nie jest formacja trzech czarnych kruków. Taka formacja składa się z trzech spadkowych świec o wysokich korpusach. Po zredukowaniu do jednej powstaje wysoka czarna świeca. Tutaj po zredukowaniu tych trzech czarnych świec otrzymamy świecę o białym korpusie. Poza tym nie są również spełnione inne warunki tej formacji.
A po wczorajszej sesji wykres wygląda jak niżej.

Dodane przez FURMAN dnia 17-04-2007 09:30
#4

Oczywiście, że nie jest to formacja książkowa, ale ją troszkę przypomina, dlatego też pisząc o trzech krukach wziąłem to w "...." nie mogąc znaleźć lepszego porównania.
Następnym razem będę jaśniej pisał :)
Niemniej jednak takie zagrywki (wysoki open i czarna na obrotach) źle świadczą o rynku.

Edytowane przez FURMAN dnia 17-04-2007 10:57