Tytuł: Analizy Rynkowe - Trendy Długookresowe :: Sytuacja po sesji 13-04-2007

Dodane przez Kazimierz dnia 16-04-2007 08:56
#1

Powrócę do mojej wypowiedzi z dnia 23 marca 2007 http://analizyryn...read_id=50
Tak jak pisałem, moim zdaniem istnieje możliwość, że ruch wzrostowy rozpoczęty w czerwcu 2006 roku jest jedynie wzrostową falą korygującą w bessie rozpoczętej w maju 2006 roku. Możliwe rozliczenie tego ruchu przedstawiam poniżej.
Pierwszy ruch wzrostowy jest piątką, po której następuje złożona formacja korygująca w postaci podwójnej trójki. Elliott, Frost oraz Prechter twierdzą, że formacje złożone muszą przyjmować przebieg horyzontalny, co moim zdaniem nie będzie miało miejsca na rynkach o bardzo mocnych trendach. Jeżeli to rozliczenie potwierdzi się, otrzymamy dowód na to, że złożone formacje korygujące mogą mieć przebieg niehoryzontalny.
Po utworzeniu fali Y, która jest falą płaską, następuje tworzenie kolejnej wzrostowej piątki, kończącej cały ruch wzrostowy zapoczątkowany w czerwcu 2006 roku. Fala wzrostowa rozpoczęta wtedy byłaby wzrostową trójką, a cała fala korygująca od maja 2006 roku byłaby w przypadku realizacji tego scenariusza falą płaską, prawdopodobnie pędzącą. Przed nami byłaby zatem wielomiesięczna, spadkowa fala c.
Jeżeli ten scenariusz będzie realizowany, to niemal na pewno dojdzie do wyraźnego wybicia cen ponad górną linię kanału wzrostowego.

Utworzenie w obecnej sytuacji naprawdę długiego w czasie i dystansie trendu wzrostowego moim zdaniem ma nikłe szanse realizacji.
W każdym razie przed nami jest jeszcze trochę wzrostów.